Achterhoek Berkelland Rally van idee naar werkelijkheid

Op papier is de Berkellandrally, een idee ontsproten uit het hoofd van Marijn Visser, nagenoeg rond. De klassementsproeven zijn zo goed als rond, net als de veiligheids- en routeboeken. De eerste gesprekken met de gemeente Berkelland zijn reeds gevoerd en de vergunning is inmiddels aangevraagd. Sponsoren hebben zich al gemeld en ook de middenstand in Eibergen ziet het evenement graag komen.

Vrijwilligers

Wanneer het evenement daadwerkelijk gehouden kan gaan worden, hangt voor een groot deel af van welwillendheid van de vele vrijwilligers die een dergelijk evenement gestalte moeten gaan geven. De organisatie doet daarom een oproep aan iedereen die maar wil om mee te helpen. Zo moeten er bijvoorbeeld mensen gevonden worden om het wedstrijdsecretariaat te bemannen, een materiaalploeg te vormen, officials om de proeven te bemannen en mensen voor public relations en perszaken.

De Berkellandrally wordt gehouden in de gemeente Berkelland, vormgegeven door een samenvoeging van de gemeenten Neede, Eibergen Borculo en Ruurlo. Het gemeentebestuur is erg enthousiast over de komst van het evenement en heeft haar volledige medewerking toegezegd. Ook de middenstand is erg enthousiast en ziet de commerciële kansen die dit evenement met zich meebrengt. Zo wil men naast dit evenement een eigen side-event organiseren. Zo wordt een dagje Berkellandrally een evenement voor het hele gezin.

Dat de wedstrijd er gaat komen is vrijwel zeker. De organisatie heeft de wedstrijd in principe gepland op 5 oktober van dit jaar. Zijn er dan niet voldoende vrijwilligers gevonden, wordt het evenement naar 2020 doorgeschoven. Met deze datum zit het evenement dit jaar precies tussen twee andere wedstrijden in: de Hellendoornrally en de Twente Rally.

Shortrally

De wedstrijd zal als een shortrally worden georganiseerd en telt nog niet mee voor enig kampioenschap. Desalniettemin heeft een grote schare rijders inmiddels toegezegd deel te zullen gaan nemen. “Het tijdschema heeft ruimte voor zo’n 50 en wellicht nog meer, deelnemers,” laat Martijn Bins desgevraagd weten. Martijn is, omwille van zijn ruime ervaring, benaderd om te helpen Marijn’s plannen vorm te geven en te verwezenlijken. “Als iedereen die reeds heeft toegezegd ook daadwerkelijk komt, hebben we al rond de 40 deelnemers,” vult Marijn aan.

Klassementsproeven

De wedstrijd zal in principe uit drie klassementsproeven bestaan, die elk twee keer zullen worden verreden. Twee van de drie klassementsproeven kennen een lengte van ruim 17 kilometer. Een derde proef is ruim 11 kilometer lang. Daarmee komt het totale aantal wedstrijdkilometers op ruim 90 kilometer. Dat is meer dan de 80 kilometer die een shortrally maximaal zou mogen zijn. Er moet echter volgens de organisatie nog gewerkt worden aan een aantal knelpunten in één van de drie klassementsproeven waardoor men verwacht toch binnen de het reglementair aantal kilometers te komen.

De ondergrond van de proeven is zeer divers en varieert per proef. In iedere klassementsproef is echter wel enig onverhard verwerkt. “Het kan zijn dat we één proef moeten laten vallen als we niet genoeg officials weten te enthousiasmeren,” laat Martijn weten. Of dat dan betekent dat er 3x twee proeven kunnen worden verreden is nog te vroeg om te beantwoorden. “Dat hangt ook van de ruimte af die we binnen de vergunning kunnen krijgen,” vult Martijn aan.

Openluchttheater

De ceremoniële start en finish zal worden gehouden in het openluchttheater van Eibergen. Het servicepark en mogelijk ook de technische keuring, zal op het terrein van transportbedrijf Rouwmaat in Groenlo worden gesitueerd. De ondernemersvereniging van Eibergen zien het serviceterrein echter liever naar Eibergen komen.

De start van deze compacte wedstrijd, het aantal wedstrijdkilometers bedraagt ruimschoots meer dan het aantal verbindingskilometers, wordt om 13:00u verwacht terwijl de finish van de eerste deelnemer alweer om 17:00u zal zijn. De proeven zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Bron: rallynieuws.nl